Adela Leibowitz

Through A Glass Darkly 3:demons of gerasa

Through A Glass Darkly 3:demons of gerasa

Through A Glass Darkly 3
2008
Gouache & Acrylic
39"x52"