Adela Leibowitz

Through A Glass Darkly 5

Through A Glass Darkly 5

Through A Glass Darkly 5
2008
gouache and acrylic
18"x24"