Adela Leibowitz

Through A Glass Darkly 2

Through A Glass Darkly 2

Through A Glass Darkly 2
2007
gouache and acrylic
20"x20"