Adela Leibowitz

Through A Glass Darkly 4:demons of gerasa

Through A Glass Darkly 4:demons of gerasa

Through A Glass Darkly 4
2008
gouache and acrylic
39"x52"