Adela Leibowitz

Poison Ivy
2005
oil on linen
42"x50"