Adela Leibowitz

Black Cherry
2005
oil on linen
12"x16"